جوایز دریافتی توسط اعضا

تعداد بازدید:۱۳۳۶

جوایز دریافتی توسط اعضای هسته اصلی قطب

دکتر محمد مقدم: لوح سپاس انجمن ژنتیک ایران به مناسبت دریافت عنوان پیشکسوت ژنتیک گیاهی همزمان با برگزاری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران در سال 1391


دکتر محمد مقدم: کسب عنوان نخبه دانش ایران از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1391


دکتر محمد مقدم: کسب عنوان نخبه دانش ایران از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1392


دکتر محمد مقدم: کسب عنوان دانشمند برتر ایران در حوزه علوم کشاورزی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1392


دکتر مصطفی ولیزاده: چهره تاثیرگذار علوم زراعت و اصلاح نباتات در سال1391. انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 
 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴