کتب چاپ شده

تعداد بازدید:۱۳۵۷

لیست کتاب­های چاپ شده توسط اعضای هسته اصلی قطب

یزدی صمدی ب.، ع.م. رضایی، م. ولیزاده. 1390.

طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی (تالیف).

چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.

چوکان ر. 1391.

ذرت و ویژگی های آن (تالیف).

نشر آموزش کشاورزی، کرج.

محمدی س.ا.، ف. دهقان­نیری، ب. حسین­پور.1391.

تجزیه ژن­ها و ژنوم­ها (ترجمه).

انتشارات دانشگاه تبریز.

مقدم م.، پ. صفری، س.ف. دانیالی. 1391.

تجزیه بای پلات GGE ابزاری گرافیکی برای متخصصان اصلاح نباتات، ژنتیک و علوم زراعی (ترجمه).
انتشارات پریور.

ولی‌زاده، م.، م. مقدم. 1391.

طرح­های آزمایشی در کشاورزی (تالیف).

ویراست پنجم، انتشارات پریور.

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۴